Menu

Zakres usługi

Uzbrojeni w praktyczne doświadczenie i głęboką wiedzę na temat hydrauliki, termodynamiki i oprogramowania, nasi inżynierowie wspólnie z producentem oferują wsparcie i pomoc użytkownikom w zakresie wdrożenia, instalacji i obsługi oprogramowania TERMIS. Podpowiadamy kolejne obszary zastosowań i optymalizacji.

Pomagamy zrealizować indywidualne projekty w zakresie optymalizacji pracy sieci cieplnej.

1. Wdrożenie systemu w trybie czasu rzeczywistego:

 • modelowanie systemu ciepłowniczego,
 • kalibracja modelu do warunków rzeczywistych,
 • integracja z systemami GIS, ERP, Biling, SCADA,
 • analiza wyników i nadzór nad prawidłową pracą systemu.

2. Przygotowanie i optymalizacja pracy sieci:

 • optymalizacja parametrów pracy sieci,
 • optymalizacja pracy pomp.
   

3. Analizy modelu systemu ciepłowniczego pod względem hydraulicznym, termodynamicznym i ekonomicznym:

 • zaplanowanie scenariusza symulacji,
 • przeprowadzenie symulacji statycznych lub dynamicznych,
 • opracowanie i prezentacje wniosków.

4. Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania.