Menu

TERMIS – Oprogramowanie dla ciepłownictwa

KELVIN IT oferuje system inteligentnego zarządzania siecią cieplną z zastosowaniem oprogramowania TERMIS.

TERMIS jest narzędziem informatycznym służącym do matematycznego modelowania systemów ciepłowniczych. Symuluje pracę systemu na odwzorowanym w programie modelu danej sieci ciepłowniczej. Pobiera dane o pracy sieci w czasie rzeczywistym, przelicza i analizuje aktualne warunki eksploatacji. Wyznacza parametry pracy sieci w danej chwili i w każdym jej punkcie.

TERMIS w łatwy i efektywny sposób integruje się z pozostałym oprogramowaniem i telemetrią, stając się kluczowym narzędziem informatycznym sterowania siecią cieplną.

Dane eksploatacyjne pobierane z systemu odczytu, przekształcają model sieci cieplnej w oprogramowaniu TERMIS ze statycznego narzędzia do planowania, w dynamiczne, wspomagające podejmowanie codziennych decyzji narzędzie pracy.

Oprogramowanie TERMIS:

  • Dostarcza szerokiej wiedzy na temat sieci cieplnej i warunków jej pracy
  • Umożliwia efektywne zarządzanie i eksploatację sieci ciepłowniczych w czasie rzeczywistym
  • Daje możliwość monitorowania pracy sieci cieplnej w każdym jej punkcie
  • Umożliwia zminimalizowanie kosztów eksploatacji
  • Wspomaga pracę personelu w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
  • Pozwala podejmować lepsze i trafniejsze decyzje
  • Pozwala kontrolować pracę sieci z uwzględnieniem zmieniających się warunków pracy sieci i pogody
  • Wskazuje wymierne, łatwo identyfikowalne korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne
  • Posiada intuicyjny interfejs użytkownika

Jak to działa?

Rzeczywiste, chwilowe dane z systemów odczytu, monitoringu lub SCADA są przekazywane do modelu sieci zbudowanego w programie TERMIS. System oblicza i symuluje pracę sieci oraz podaje wytyczne dotyczące parametrów prowadzenia sieci.

Poprzez swobodnie skonfigurowany obraz, na monitorze komputera możemy przedstawić wymagane dane, wykresy oraz schematy dotyczące ciśnień, przepływów, temperatur i pozostałych informacji o sieci, w dowolnym jej punkcie i dowolnym czasie: w przeszłości, w chwili rzeczywistej i w przyszłości. Pozwala to odpowiednio wcześnie zareagować na zmieniające się warunki pracy sieci i mądrze nią sterować.

Na modelu sieci TERMIS można dokonywać wszelkich inżynierskich symulacji hydraulicznych i termodynamicznych, zarówno statycznych jak i dynamicznych.

W systemie TERMIS można prognozować i projektować sieci, zgodnie z przepisami, pod kątem przyłączania nowych odbiorców oraz identyfikowania wąskich gardeł.

W pracach projektowych i symulacjach stanów sieci cieplnej TERMIS wylicza nakłady inwestycyjne lub koszty eksploatacji (np. koszty energii pompowania dla dowolnych warunków pracy), a wyniki prezentowane są w czytelny sposób.