Menu

Termis On-line - zarządzanie, kontrola i eksploatacja sieci w trybie rzeczywistym

Termis umożliwia prowadzenie cyklicznych symulacji w rzeczywistym czasie pracy systemów ciepłowniczych, wykorzystując system sterowania siecią SCADA. Taka funkcjonalność pozwala w pełni zoptymalizować działanie systemów sieci cieplnych, zapewniając tym samym znaczne obniżenie kosztów eksploatacji/

Uruchomienie systemu TERMIS w trybie On-line umożliwia przeprowadzanie cyklicznych obliczeń w oparciu o model cyfrowy sieci ciepłowniczej oraz pomiary chwilowe. Oznacza to, iż kolejne obliczenia uwzględniają rzeczywiste zmiany parametrów pracy źródeł i odwzorowują je na sieci, biorąc pod uwagę czas transportu czynnika. Pozwala to na ciągłe monitorowanie bieżących parametrów hydrauliczno-cieplnych wszystkich zamodelowanych obiektów, jak węzły cieplne, odcinki sieci, źródła, pompy, zawory.

Podczas każdej symulacji, przeprowadzanej z częstotliwością zdefiniowaną przez użytkownika, obliczane są m. in. takie parametry, jak temperatury, ciśnienia, przepływy masowe i objętościowe, prędkość przepływu czynnika, moce, straty ciśnień i ciepła na odcinkach sieci, czas transportu czynnika grzewczego do węzłów cieplnych, prędkości obrotowe pomp (przy zadanych charakterystykach pomp), zasięgi źródeł, czy też koszty produkcji ciepła oraz zużycia energii elektrycznej. Przy takim zasobie informacji niezwykle proste staje się zobrazowanie np. zasięgów źródeł, wąskich gardeł na sieci, czy rozkładu ciśnień dyspozycyjnych z wyróżnieniem punktów krytycznych. Równocześnie system nie narzuca ograniczeń na ilość pomiarów zintegrowanych z modelem, co pozwala na zestawianie dowolnych wartości wynikowych z pomiarowymi i generowanie ostrzeżeń oraz alarmów w przypadku występowania pomiędzy nimi rozbieżności. Użytkownik systemu On-line otrzymuje pełną informację o bieżącym stanie sieci, posiadając jednocześnie dostęp do danych statycznych, takich jak np. dane teleadresowe odbiorców, informacje o mocach zamówionych, czy też ułatwiające nawigację w modelu, podkłady mapowe.

System posiada funkcję alarmowania w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości krytycznych, zarówno dla bieżącego stanu sieci, jak również przy prognozowaniu pracy systemu w przyszłość, na bazie prognozy pogody. Umożliwia to wczesne powiadomienie np. o potencjalnym niedotrzymaniu warunków ciśnieniowych i temperaturowych w węzłach krytycznych, czy też przekroczeniu dozwolonej mocy pompy. Dane pomiarowe pobierane automatycznie przed każdą symulacją do TERMIS, archiwizowane są w bazie danych i mogą zostać w dowolnym momencie ponownie użyte do przeliczenia historycznego stanu sieci. Rola użytkownika sprowadza się przy tym do wybrania zakresu dat, dla którego dane z systemu telemetrii są dostępne. System umożliwia również zarządzanie, będącą w systemie telemetrii i sterowania, armaturą poprzez wysłanie ze środowiska oprogramowania informacji o zmianie bieżącej nastawy.