Menu

Narzędzia optymalizacji pracy sieci ciepłowniczych

Moduł optymalizacji temperatury

Minimalizuje koszty dystrybucji ciepła w sieci poprzez wyliczenie optymalnie najniższej temperatury zasilania tak, aby wszyscy odbiorcy otrzymali czynnik o właściwej temperaturze. Pod uwagę brane są zarówno ciepło zakumulowane w sieci, zmiany zapotrzebowania ciepła, warunki pogodowe, jak również koszty pompowania i produkcji. Regulacja temperatury zasilania wykonywana jest w sposób dynamiczny. Optymalizacja temperatury wpływa na zmniejszenie strat ciepła, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania wymiernych oszczędności oraz obniżenia emisji CO2.

Moduł Optymalizacji Pracy Pomp

Określa optymalne parametry pracy pomp obiegowych i przepompowni sieciowych tak, by minimalizować całkowity koszt energii pompowania bez wpływu na jakość obsługi klienta.

Ze względu na dynamiczny charakter zmian ciśnienia w sieci cieplnej, obliczenia optymalizacyjne wykonywane są w czasie rzeczywistym, kilkaset razy na dobę.