Menu

Microsoft Dynamics NAV add-on Energia - Utility Management

Microsoft Dynamics NAV add-on ENERGIA - Utility Management to odpowiedź na potrzeby biznesowe przedsiębiorstw sprzedających ciepło, wodę, gaz i energię elektryczną.

Jako wieloletni użytkownik systemu Microsoft Dynamics NAV wyspecjalizowaliśmy się w nowatorskich rozwiązaniach informatycznych dla firm z branż budowlano-instalacyjnych, ciepłowniczych oraz wodociągowych. Jesteśmy autorem jednego z dodatkowych modułów systemu Microsoft Dynamics NAV o nazwie ENERGIA. To integralna część Microsoft Dynamics NAV, tworząca spójny system wraz z podstawowymi modułami: zarządzanie finansami, gospodarka magazynowa, zlecenia, zasoby, sprzedaż i marketing, zakupy i wieloma innymi. ENERGIA - Utility Management została stworzona przy wykorzystaniu doświadczeń i potrzeb przedsiębiorstw energii cieplnej, z uwzględnieniem wymogów obowiązującego polskiego prawa.

Microsoft Dynamics NAV add-on ENERGIA:- Utility Management

 • Możliwość rozliczania zakupu ciepła z dostawcami oraz rozliczania produkcji ciepła w źródłach własnych
 • Niezbędne informacje techniczne i administracyjne dotyczące źródeł ciepła
 • Szczegółowe rozrachunki ilościowe i wartościowe z kontrahentami
 • Obsługa sprzedaży ciepła przez zautomatyzowany i w pełni konfigurowalny proces bilingowy
 • Łatwo modyfikowana taryfikacja dostosowana do specyficznych warunków umownych
 • Dowolnie ustalane okresy rozliczeniowe
 • Automatyczne generowanie faktur na podstawie ilości zmierzonych i umownych
 • Łatwe i zgodne z wymaganiami przepisów polskiego prawa wystawianie faktur korekt
 • Odczyty liczników wprowadzane z urządzeń odczytowych, plików zewnętrznych lub klawiatury
 • Kontrola poprawności każdego odczytu przez system
 • Struktura systemu ciepłowniczego odwzorowana w oparciu o jej kluczowe elementy (węzły, sieci, obiekty, liczniki) z uwzględnieniem ich powiązań konstrukcyjnych i technologicznych

ENERGIA - Utility Management - pozostałe informacje

Zapraszamy do odwiedzenia strony www dedykowanej modułowi ENERGIA:

www.nav-billing-tool.eu

 

Pod poniższym linkiem można pobrać:

Folder ENERGIA - Utility Management

ENERGIA - Utility Management Certified for Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Corporation’s highest standard for partner-developed software solutions presented to
Kelvin Sp. z o.o. for ENERGIA - Utility Management ENM.W1.8.00.01.01

Certified for Microsoft Dynamics NAV