Menu

Funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV

System Microsoft Dynamics NAV posiada bogaty i elastyczny pakiet funkcjonalności. System został zaprojektowany tak, aby wraz z rozwojem potrzeb przedsiębiorstwa mógł zostać rozbudowany o kolejne funkcje.

Funkcjonalności

Zarządzanie finansami i księgowość

Pozwala ograniczyć koszty, zachować zgodność z przepisami, uzyskać pełny, przejrzysty obraz aktywów i przepływów pieniężnych.

Marketing i CRM 

Ułatwia zarządzanie kontaktami, kontrolę oraz monitorowanie relacji z kontrahentami.

Kadry i płace 

Pozwala zoptymalizować procesy związane z personelem i wyposażeniem. Ułatwia śledzenie kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, przewidywanie dostępności zasobów i planowanie wydajności

Sprzedaż i zakupy 

Wspomaga zarządzanie procesem zakupu (ofertami zakupu, zamówieniami zbiorczymi, zamówieniami zakupu), umożliwia m.in. definiowanie, księgowanie, drukowanie faktury zakupu czy faktury korygującej.

Zarządzanie magazynem

Pozwala obniżyć koszty magazynowe, usprawnić operacje magazynowe i podnieść poziom obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów realizacji zamówienia

Produkcja 

Synchronizacja procesów produkcyjnych i możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania produkcyjne, umożliwia oferowanie klientom tego, czego potrzebują, wtedy gdy tego chcą.

Zarządzanie sprzedażą, usługami i projektami

Pozwala zwiększyć sprzedaż, zarządzać projektami i procesami oraz uzyskać wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia zadowolenia klientów na każdym etapie ich obsługi.

Analiza danych biznesowych i raportowanie

Pozwala uzyskać istotne informacje i zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w przyszłości. Microsoft Dynamics NAV 2015 wykorzystuje wbudowane szablony Microsoft Word do edycji wyglądu raportów.